Úvodní slovoVažení přátelé a kolegové,

letošní studetská konference s názvem Audio Technologies and Processing 2003, kterou pořádají členové České studentské sekce Audio Engineering Society, je již čtvrtá v řadě. Jsem velmi rád, že se zájem o naši konferenci každý rok zvyšuje, což je podloženo opět vyšším počtem příspěvků. Z vlastní zkušenosti vím, že tyto malé konference jsou idealním odrazovým můstkem, zejména pro mladší kolegy doktorandy, ale i pro studenty magisterského studia, k jejich vědecké kariéře. Zde si mohou, tak říkajíc "na domací půdě", vyzkoušet, jaké to je, dvacet minut zaujmout několik desítek pozorných posluchačů, které spojuje společný zájem o fascinující svět akustiky a elektroakustiky, audioinženýrství a dalších příbuzných vědních disciplín.
Česká sekce AES slaví tento rok desáté výročí svého založení a zároveň je tomu již 5 let, kdy byla založena její dceřinná studetská sekce. Nechť je letošní studentská konference naším společným darem k tomuto dvojnásobnému výročí. A jelikož s darem přichazí většinou i přání, přejme tedy oběma sekcím mnoho úspěchu do jejich dalších odborných, ale i společenských aktivit.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat mladším kolegům ze studentské sekce, zejména Ing. Karlu Motlovi, za jejich lví podíl na organizaci této konference. Společně s Jiřím Schimmelem jim postupně předáváme pomyslné žezlo studentské sekce a tak bych jim rád popřál mnoho elánu pro další činnost.
Samozřejmě nemůžu zapomenout poděkovat Katedře radioelektroniky FEL ČVUT v Praze a Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně, bez jejichž každoroční pomoci by bylo uspořádání konference velmi obtížné.
Závěrem nezbývá než popřát všem účastníkům konference, aby si z ní odnesli mnoho nových a zajímavých informací a zkušeností.

V Lyonu dne 6. května 2003.

                                                                           Ing. Miroslav Lukeš,
                                                              předseda České studentské sekce AES[Česká sekce Audio Engineering Society]
[Audio Engineering Society]  [ČVUT Praha, Katedra radioelektroniky]  [VUT Brno, Ústav telekomunikací]