Česká studentská sekce AES


ve spolupráci s
Katedrou radioelektroniky FEL ČVUT v Praze a Ústavem telekomunikací FEKT VUT v Brně


pořádá 4. studentskou konferenci

Audio Technologies and Processing 2003

28. května 2003

PRAHA

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta Elektrotechniky
Technická 2, Praha 6Cíl konference:

Hlavním cílem konference ATP2003 je umožnit studentům magisterského a post-graduálního studia prezentovat výsledky svých prací v oblasti zpracování audio signálu a hudební tvorby. Navazuje na předcházející konference pořádané pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Oficiálním jazykem konference je čeština


[Česká sekce Audio Engineering Society]
[Audio Engineering Society]  [ČVUT Praha, Katedra radioelektroniky]  [VUT Brno, Ústav telekomunikací]