SborníkF. Rund: Užití elektroakustických analogií pro modelování přenosové funkce zevního zvukovodu lidského ucha

D. Bursík: Analýza přenosové funkce hlavy
V. Eksler: Lokalizace zdroje akustického signálu pomocí pole mikrofonů metodou časových zpoždění
P. Honzík: Realizace miniaturních křemíkových mikrofonů
T. Poruba: Měření přenosových vlastností elektroakustických soustav pomocí přelaďovaných signálů
Z. Šlegrová, R. Bálek: Problémy při měření akustického pole v plynu ve vlnovodech
M. Kačírek: Stanovení akustických a elektroakustických vlastností zařízení pro poslechové testy
M. Vlk: Platformě nezávislý systém pro měření v architekturní akustice s použitím počítače
P. Sysel, J. Vrána: Signálové procesory typu VLIW
K. Ptáček: Metody pro testování kompresních systémů (MPEG)
D. Kovář, P. Pfleger: Použití logaritmicky přelaďovaného signálu pro testování elektroakustických soustav
M. Vondrä, J. Macola: Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka
D. Kovář, A. Přibyl: Snížení hluku PC
M. Mareš, J. Schimmel: Nelineární dynamické zpracování signálu
P: Rajmic, J. Klimek: Odstranění 'praskání' LP desky pomocí waveletové analýzy

Download celého sborníku Audio Technologies and Processing


[Česká sekce Audio Engineering Society]
[Audio Engineering Society]  [ČVUT Praha, Katedra radioelektroniky]  [VUT Brno, Ústav telekomunikací]