Kdo jsme?
Journal of the Audio Engineering Society
Konvence AES
Sekce AES
Výhody členství v AES
Studentská sekce AES

Společnost Audio Engineering Society existuje již páté desetiletí a je jedinou profesionální společností zasvěcenou výlučně technologiím zpracování zvuku. V posledních letech dramaticky vzrostl počet jejich členů z řad předních světových inženýrů, vědců a dalších odborníků, což značně zvyšuje status společnosti jak mezi profesionály, tak i velkými průmyslovými koncerny zabývajícími se audiotechnologiemi.

AES slouží svým členům, průmyslu a veřejnosti stimulováním a podporou rozvoje ve stále se měnící oblasti zpracování zvuku. Povzbuzuje a rozšiřuje výzkumy každoročními technickými meetingy a výstavy profesionálního vybavení. V neposlední řadě vydává dnes již velmi prestižní časopis Journal of the Audio Engineering Society, profesionální archivní publikaci světového audio průmyslu.

Ve spolupráci s AES jsou také navrhovány technické standardy v oblasti audio. Mnoho z nich bylo akceptováno mezinárodními standardizačními organizacemi. Tento druh aktivity pomáhá AES a jejím členům udržet se v popředí audio průmyslu.

Journal of the Audio Engineering Society

Časopis Journal of the Audio Engineering Society sám o sobě poskytuje široký přehled o společnosti samotné, přináší svým čtenářům stále více rozmanitých a aktuálních článků ze všech možných pohledů na zpracování hudebního signálu. Mnoho článků přijatých k publikaci v časopise bylo presentováno dříve na technických meetincích AES. Nejedno vydání obsahuje článek, který představuje čtenářům oblast audio technologie, která může být mimo jejich obvyklé pole odborných znalosti. Další kapitoly věnují pozornost například novým AES sekcím po celém světě, konvencím a jiným aktivitám AES, standardům v audio oblasti, práci vzdělávacího výboru, patentům, novým výrobkům a novinkám průmyslového vývoje a výzkumu.

Konvence AES

AES pořádá každoročně velkolepé meetingy ve Spojených Státech a v Evropě. Místa konání vybíraná pro tato setkání jsou v oblastech s velkým počtem členů, aby je mělo možnost navštívit co nejvíce příznivců. Každý meeting skýtá mnoho drahocenných vzdělávacích příležitostí včetně programu plného technických přednášek, seminářů a workshopů pokrývajících současný výzkum, nové koncepce a aplikace. Nedílnou součástí každé konvence je rozsáhlá výstava profesionálního vybavení nahrávacích, masteringových, dabingových a dalších multimediálních pracovišť.

Výtisky velké části přednášek presentovaných na konvencích, z nichž je velký počet postupně publikován v časopisu AES jsou k dispozici přímo na místě nebo je možné je objednat a obdržet poštou. Databázi výtisků je možno prohlížet na Webových stránkách AES - http://www.aes.org.

Sekce AES

Sekce AES poskytují podporu členům ve 41 koncentrovaných geografických oblastech po celém světě. Sekce AES pracují téměř po celém světě - v Austálii, Kanadě, Evropě, Japonsku, Mexiku, Jižní Americe a USA, chybí už jen Antarktida, ale i to je jen otázkou času. I Česká republika má svoji sekci v Praze, dokonce v listopadu roku 1998 byla založena studentská sekce AES za účasti Dr. Burdera, vicepresidenta AES pro střední a východní Evropu. Jednotlivé sekce pořádají lokální meetingy pravidelně za účelem rychlého předávání nejaktuálnějších informací v audio technologii. Volná výměna dat mezi jednotlivými sekcemi dává možnost udržet je na stejné úrovni znalostí o nejžhavějších novinkách na mezinárodní úrovni. Tato spolupráce mezi jednotlivými sekcemi je informačně důležitá pro členy na celém světě a nabízí výhody těm průmyslovým činitelům, kteří jsou členy AES. Členové společnosti jednotlivých sekcí automaticky dostávají oznámení o takovýchto setkáních. Sekce také poskytují úrodnou půdu pro rozvoj vedoucích oddělení společnosti skrze služby na lokální úrovni.

Výhody členství v AES

  • The Journal of Audio Engineering Society: Všem členům je během roku zasláno všech deset výtisků tohoto prestižního časopisu. Jeho předplatné je zahrnuto v ročním členském příspěvku.
  • Zlevněný přístup: Registrační poplatky na konvence AES a konference, zrovna tak jako výpisky příspěvků presentovaných na těchto akcích jsou pro členy AES k dispozici se slevou. Sleva registračního poplatku na konvenci je taková, že vstup je zhruba roven ročnímu členskému příspěvku.
  • Slevy na odborné publikace: Všechny publikace AES jsou členům k dispozici s výraznou slevou. Slevy se tedy vztahují na Cumulative Index of AES, články z časopisů, antologie vybraných článků, rozsáhlý katalog technických standardů pro kritické technologie v audio průmyslu. Mnohé z těchto publikací mohou být zakoupeny on-line za použití AES Secure Transaction Serveru.
  • Včasné upozornění na důležitá technická setkání: Pozvánky na konvence a konference jsou zasílány automaticky včas všem zaregistrovaným členům. Oznámení lokálních meetingů jsou zasílána pouze členům v příslušných regionech.

Studentská sekce AES

26. listopadu 1998 byla v Praze založena první studentská sekce AES v České republice. Jedním z hlavních cílů Audio Engineering Society je totiž také stimulování výchovy budoucích inženýrů, vědců a odborníků pracujících v audio oblasti.

Studenti mají snížené roční členské příspěvky, které automaticky zahrnují předplatné časopisu The Journal of the Audio Engineering Society, a vstup na konference a konvence pořádané pod hlavičkou AES.

Účast na různých setkáních ať regionálních, či mezinárodních vám dá možnost získat přehled o nejžhavějších novinkách ve světě audiotechniky a hudební elektroniky. Kontakty, které zde můžete získat vám mohou být do budoucna užitečné jak při hledání uplatnění, tak při vybírání partnerů pro svoji profesionální činnost.

Studentské sekce také pořádají exkurse do profesionálních pracovišť, což umožňuje lepší pochopení práce profesionálních pracovníků a vytváří síť potencionálních zaměstnavatelů či zákazníků.

© 2003 http://www.aes.cz, webmaster(zavináč)aes.cz.