Česká a Slovenská společnost pro fotoniku


Jemenská 581, 160 00 PRAHA 6


ČSSF je samostatné, zájmové, dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení (právnická osoba s identifikačním číslem)

ČSSF vyvíjí svou činnost na základě stanov, platných zákonů a demokratických zásad

Členem ČSSF se může stát každý zájemce, který o to požádá a souhlasí se stanovami společnosti
Poslání ČSSF:

  sdružování zájemců o všechny druhy vědecké, technické, hospodářské i jiné činnosti, spojené s projevy fyzikální částice foton a souhrnně nazvané fotonika,
  pořádání konferencí, symposií, seminářů, letních škol, kurzů a jiných odborných akcí, zaměřených na rozvoj oboru a zvyšování odborné úrovně členů,
  spolupráce s jinými vědeckými, technickými, vzdělávacími a humanitními institucemi a spolky v oblastech společného zájmu,
  vydávání odborných publikací,
  poskytování služeb jako expertízy, poradenství, měření apod.


Orgány:

Vrcholným orgánem ČSSF je valná hromada. V období mezi valnými hromadami řídí činnost výkonný výbor.

Výkonný výbor

Předseda

Ing.Miroslav Jedlička,CSc

e-mail: jedlickam@senior.cz

Místopředseda

Hospodář

Generální sekretář

Doc.Ing.Emil Košťál,CSc

e-mail: kostale@feld.cvut.cz

Ing.Jiří Král

e-mail: techmark@ms.anet.cz

Prof.Ing.Miloš Klíma,CSc

e-mail: klima@feld.cvut.cz
Členové výboru

Kontakt

Mgr.Maciej Kucharski,CSc maciej.kucharski@mikrokom.cz
RNDr. Juraj Doupovec, CSc fyzidoup@savba.savba.sk
RNDr. Peter Nemeček, CSc nemecek@smu.savba.sk
Prof.RNDr.Jaromír Pištora, CSc jaromir.pistora@vsb.cz
RNDr.Miroslav Miler, DrSc miler@ure.cas.cz
RNDr. Dagmar Senderáková,CSc senderakova@fmph.uniba.sk
Doc.RNDr.Pavel Tománek,CSc tomanek@dphys.fee.vutbr.cz
RNDr.Boleslav Věchet,CSc -Dozorčí rada

Kontakt

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc meter@smu.savba.sk
Ing. Ludvík Bejček bejcek@dame.fee.vutbr.cz
Doc.Ing. Ivan Hűttel ivan.hittel@vscht.cz
Doc.Ing. Karel Novotný, CSc novotnyk@feld.cvut.cAktivita společnosti

 • Diskusní setkání k problematice fluktuace záření (7.2.1992, FEL ČVUT, Praha)
 • Fotonika ´92 - mezinárodní konference (8.-12.9.1992, Olomouc)
 • Seminář Photo-ASICs (9.10.1992, FEL ČVUT Praha)
 • Seminář o výuce a aplikaci fotoniky (16.9.1993, FEL ČVUT Praha)
 • Optické komunikace ´94 - konference (30.3.1994, Praha)
 • NANO ´94 - konference (29.-30.8.1994, Brno)
 • Aktivní účast na výstavě veřejně prospěšných organizací (1.-3.12.1994, Praha)
 • Optické komunikace ´95 - konference (11.4.1995, Praha)
 • PHOTONICS ´95 a výroční konference EOS (22.-25.8.1995, Praha)
 • Optické komunikace ´96 - konference (3.-4.4.1996, Praha)
 • Metrologie v optických komunikacích - seminář (2.4.1997, Brno)
 • Optické komunikace ´97 - konference (1.10.1997, Praha)
 • Optické komunikace ´98 - konference
 • PHOTONICS'99 PRAGUE - mezinárodní konference
 • Optické komunikace ´99 - konference
Připravuje se:
Formulář přihlášky (RTF soubor)
Evidenční list ČSSF (RTF soubor)

ČSSF je kolektivním členem European Optical Society (EOS) a spolupracuje s International Committee for Optics (ICO), Society of Photooptical and Instrumentation Engineers (SPIE)


| Zpět | Poslání | Orgány | Aktivita | Anglicky |

Optimalizováno pro
Stránku připravili M.Vavřinka , V.Jirásek
Poslední aktualizace 12.10.2000