Poznámky k SW aplikačním balíkům instalovaným lokálně na počítačích uživatelů

Jan Sýkora

rev. 1.9.4 (8.7.2003)Cílem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům informace týkající se SW balíku, které mohou být lokálně instalovány na jejich počítačích.


1. Secure Shell (ssh), scp

2. XWindows server pro Windows

3. Matlab

Pro balík Matlab je zakoupena plovoucí síťová licence pro všechny platformy (UNIX,Win) - pouze pro zaměstnance. Pokud chcete, můžete si Matlab nainstalovat na svém počítači. Není to ale nutné - můžete a je vhodné používat centrálně administrované instalace na serverech katedry - ušetříte si tím starosti s instalací a průběžnou administrací. Servery jsou také podstatně lépe HW dimenzovány (rychlost procesoru, paměť, disk).

Pokud, ale přesto z jakýchkoliv důvodů potřebujete/chtete mít lokální instalaci, postupujte následovně.

Platformy UNIX

 1. Bude vám zapůjčeno instalační CD pro UNIX
 2. Budete potřebovat soubor license.dat (viz dále)
 3. Nainstalujte Matlab
 4. Neinstalujte licenční manager
 5. Po instalaci spustíte program příkazem matlab - spojení s licenčním serverem je automaticky zajišteno pomocí souboru license.dat
 6. Soubor license dat nemusíte po provedení istalace zachovávat. To je výhodné při průběžné aktualizaci licenčního souboru - nemusíte ho vždy znovu kopírovat. Jediné co musíte udělat je spouštět matlab s tímto paramterem: matlab -c 27000@atlantis.feld.cvut.cz. Je vhodné si pro to vytvořit spouštěcí skript. Stejné metoda je vhodná také pokud chcete na daném stroji spouštět matlab explicitně pod různými licencemi (K337, MŠMT).

Platforma Win

 1. Bude vám zapůjčeno instalační CD pro Win
 2. Budete potřebovat soubor license.dat (viz dále)
 3. Ohledně Personal License Password pro Windows kontaktuje administratora. Dostanete jej na požádání.
 4. Při instalaci musíte zvolit variantu síťové licence (concurrent license)
 5. Nainstalujte Matlab
 6. Neinstalujte licenční manager
 7. Po provedení instalace editujte soubor license.dat do této podoby

 8.  

   

  SERVER atlantis.feld.cvut.cz 00065B1A736E 27000
  USE_SERVER

Poznámky

 • Licenční server je atlantis.feld.cvut.cz -port 27000

 •  
 • soubor license.dat

 • # SQi 5.10.2001
  # CTU FEE K337 license, license admin = Jan Sykora, jan.sykora@feld.cvut.cz
  # for release <=12.1
  # MATLAB license passcode file for use with FLEXlm 6.1g
  # LicenseNo: 124158        HostID: 00065B1A736E
  SERVER atlantis.feld.cvut.cz 00065B1A736E 27000
  DAEMON MLM /opt/matlab/etc/lm_matlab /opt/matlab/etc/matlab.opt
  INCREMENT TMW_Archive MLM 12 01-jan-0000 0 CC3BF245E20D4816C6A8 VENDOR_STRING="400041c08c148c3" HOSTID=DEMO SN=124158
  INCREMENT MATLAB MLM 12 01-jan-0000 3 4CA8C041337287E71A7F DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT SIMULINK MLM 12 01-jan-0000 3 5C6860D1368D874A60E1 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Spline_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 CC7810A1E81F16CA6ED8 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Signal_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 3 FC38808152199947E931 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Neural_Network_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 BC6810C17DDAEB889731 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Symbolic_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 2C7800C1F4C935E43D4A DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Image_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 1CF86091853BCA9A163A DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Fuzzy_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 EC78D0E13F26877344DA DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Signal_Blocks MLM 12 01-jan-0000 2 FC2880C13CB7D8950F47 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Compiler MLM 12 01-jan-0000 1 1CA8A051FAD919A6887F DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Wavelet_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 1 8C2870318F2E779F839F DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Communication_Toolbox MLM 12 01-jan-0000 3 4C881051F1E23435D564 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT CPP_Math_Library MLM 12 01-jan-0000 1 AC08B0B158214BAB2DD7 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT MATLAB_Graphics_Library MLM 12 01-jan-0000 1 ACC820B1558CC731DF83 DUP_GROUP=UH SN=124158
  INCREMENT Communication_Blocks MLM 12 01-jan-0000 3 5C68F061E88B668D1C54 DUP_GROUP=UH SN=124158
   
   

 • K dispozici jsou pro obecné použítí následují balíky v počtu lincencí

 •  

   
   
   

   MATLAB                  1
   SIMULINK                1
   Spline_Toolbox          1
   Signal_Toolbox          1
   Neural_Network_Toolbox  1
   Symbolic_Toolbox        1
   Image_Toolbox           1
   Fuzzy_Toolbox           1
   Signal_Blocks           1
   Wavelet_Toolbox         1
   Communication_Toolbox   1
   MATLAB_Graphics_Library 1
   

 • Ostatní licence jsou rezervované pro specifické uživatele.

 •  
 • Na serverech atlantis a phoenix spustíte matlab s toutou licencí pomocí matlab. Přikaz matlab1 spouští matlab s licencí MŠMT.

 •