HELIOS - uživatelská příručka

Jan Sýkora

rev. 3.0.0 (10.1.2007)


Zde naleznete pouze informace specifické pro tento server. Další obecné informace hledejte zde.


1. Určení serveru

Server Helios je výukový server. Poskytuje aplikace z oblasti CAD a aplikace pro přípravu a publikovaní odborných prací.

Je určen pro práci studentů při seminářích, domácí přípravě, práci na bakalářských, semestrálních a diplomových pracích. Dále je určen pro přednášející jako podpora pro počítačové prezentace na přednáškách a seminářích a pro přípravu úloh a prací pro studenty.
 

2. Administrator

Jan Sýkora, e-mail: Jan.Sykora@feld.cvut.cz, tel. 224 35 3921