PHOENIX - uživatelská příručka

Jan Sýkora

rev. 1.9.0 (18.11.2000)

Zde naleznete pouze informace specifické pro tento server. Další obecné informace hledejte zde.


1. Určení serveru

Server Phoenix je výpočetní server určený především zaměstantncům katedry a doktorandům pro jejich vědeckou práci. Poskytuje aplikace z oblasti CAD.

2. Administrator

Jan Sýkora, e-mail: Jan.Sykora@feld.cvut.cz, tel. 2435 3921

3. Technická data

 • HP 9000 - C3000
 • procesor PA8500 64bit 400MHz
 • RAM 512 MB
 • HDD 1x 9GB
 • CDROM
 • Operační systém HP-UX 10.20
 • jméno DNS: phoenix.feld.cvut.cz
 • IP=147.32.193.60
 • Hierarchie souborového systému
 • /stand      84
  swap      1024
  /          140
  /tmp       300
  /home     1828
  /opt      3500
  /usr      1000
  /var       796

  4. Přehled nejdůležitějších nabízených služeb a aplikačních balíků

  Na serveru je naistalován operační systém HP-UX 10.20. Filozofie komerčních UNIXů je taková, že operační systém poskytuje základní systémové prostředí a veškeré uživatelské progamy jsou instalovány zvlášť a  nejsou obsaženy v rámci operačního systému. Systém obshuje minimální množství podpůrných programů a ty jsou z velké většiny určeny spíše pro administraci systému. Proto je pro většinu uživatelů interakce s vlastními programy HP-UX v podstatě skrytá a uživatelé budou většinou používat aplikační programy a dodatečně naistalované utility.

  4.1 Základní služby a protokoly pro přístup k serveru

 • Autentizace uživatelů
 • Zaměstnanci mají z technických důvodů lokálně autentizované účty (lokální heslo). Důvodem je nepodporování hesel hashovaných pomocí MD5 z adresářové služby NIS v HP-UX 10.20. Databáze adresářové služby je udržována manuálně administrátore.
 • X-Windows XDMCP
  1. Připojení protokolem XDMCP není obecně uvolněno.
 • Fonty pro X-Win - X font server
 • Většina aplikací (zejména mathematica, matlab, programy z CDE, ...) potřebuje ke své činnosti fonty systému HP-UX. Pokud váš Xserver podporuje fonty dodané z font serveru (XWin a drtivá většina UNIX/Linux serverů to podporuje) přidejte do seznamu fontů font server
  phoenix.feld.cvut.cz port 7000
  v XFree86 (Linux) lze provést příkazy:
  xset fp+ tcp/helios.feld.cvut.cz:7100
  xset fp rehash
  Výše uvedené dva příkazy jsou automaticky provedeny po vašem přihlášní na server (v /etc/profile). Pokud to váš Xserver podporuje, způsobobí správné nastavení cest k fontům na straně vašeho Xserveru. Bohužel Xwin32 tuto vlastnost nemá a musíte tedy cestu k font serveru přidat ručně na vaší straně. Xserver, který je součástí Linux a ostatních UNIXů tuto funkci podporuje a vše proběhne transparentně bez nutnosti vašeho zásahu.

  4.2 Aplikační balíky CAD

 • HP ANSI C
 • HP kompilátor C
 • HP ANSI C++
 • HP kompilátor C++
 • ANSYS 5.4
 • Balík pro FEM výpočty. Spustí se příkazem xansys54 nebo ansys54
 • SPW 4.5
 • Balík pro simulaci systémů zpracování signálů, digitální komunikace, apod... Spustí se příkazem spw. Program spw nespouštějte na pozadí - během své činnosti komunikuje s konzolou.

  Důležité poznámky:
  Pro udržení přehledu v knihovních blocích SPW zásadně pojmenovávejte vaše soubory/simulace podle následujícího návodu. Vzhledem k tomu, že každý uživatel může do seznamu pro něj viditelných knihoven zařadit knihovnu libovolného jiného uživatele eventuelně knihovny společné skupině uživatelů (pokud k nim má fyzický přístup), je možné udržet snadnou orientaci v tom, které knihovny jsou systémové a které uživatelské (eventuelně skupinové) pouze při dodržení určitých konvencí v názvech.

 • Matlab - licence K337
 • Informace také zde.
  K dispozici jsou pro obecné použítí následují balíky v počtu lincencí
    MATLAB                  1
   SIMULINK                1
   Spline_Toolbox          1
   Signal_Toolbox          1
   Neural_Network_Toolbox  1
   Symbolic_Toolbox        1
   Image_Toolbox           1
   Fuzzy_Toolbox           1
   Signal_Blocks           1
   Wavelet_Toolbox         1
   Communication_Toolbox   1
   MATLAB_Graphics_Library 1
  Matlab spustíte příkazem matlab. Tento příkaz spustí program na aktivním terminálu, proto ho nepouštějte na pozadí. Je třeba mít v tu chvíli běžící Xserver. Byl rovněž vytvořen jednoduchý skript xmatlab, který otevře nové okno terminálu. Ten již může být spuštěn na pozadí. Program má kompletní dokumentaci dostupnou elektronicky. Komplentní dokumentace je dostupná na http://radio.feld.cvut.cz/matlab. Matlab pro HP-UX obsahuje komfortní IDE - spustíte ho příkazem edit z prostředí matlabu.
 • Maple
 • Balík pro symbolické a numerické výpočty. Spustíte příkazem xmaple eventuelně maple.
 • Mathematica
 • Balík pro symbolické a numerické výpočty. Komletní dokumentace včetně knihy Wolfram: The Mathematica Book je dostupný v elektronické podobě. V grafickém režimu ho spustíte příkazem mathematica. Na straně Xwindows serveru budete potřebovat speciální fonty pro mathematicu.

  Fonty: Při spuštění prg. mathematica se i v případě korektního nastavení fontů z font serveru objeví jedna chybová hláška o neexistenci cest k fontům. Je způsobena tím, že se program snaží hledat fonty lokálně na vašem stroji a nenalezl příslušné cesty. Hlášku lze ignorovat (continue)  neboť fonty jsou serveru nabídnuty na jiném místě (přes font server).

  4.3 Užitečné pomocné programové balíky

 • Shell BASH
 • Shell bash je moderní příkazový shell. Je nasteven jako implicitni pro uživatele. Pokud byste chtěli nastavit jako implicitni shall některý z originálních  HP-UX shellů kontaktujte administrátora.

  5. Poznámky k bezpečnosti provozu služeb serveru

  Heslo v otevřeném tvaru na síti

  Na serveru nejsou v současnosti používány žádné protokoly, které by přenášely heslo v otevřeném tvaru.