Administrativní a personální zajištění chodu serverů a pracovních stanic katedry

Jan Sýkora
rev. 0.9.0 (18.11.2000)1. Personální zajištění

Zajišťováním chodu výpočetní techniky na katedře je pověřena skupina následujích osob.

Ing. Jan Sýkora, CSc. - vedoucí, administrace serverů

generický kontakt  CompAdmin@radio.feld.cvut.cz
Vedoucí skupiny. Administrátor katedrálních serverů. Určuje koncepční otázky spojené s chodem katedrálních serverů a činností skupiny. Zodpovídá za technické otázky chodu serverů katedry. Na něj se obracejte s otázkami nebo připomíkami k serverům (nikoliv k pracovním stanicím) a k celkové koncepci práce skupiny.

Ing. David Kopecký - administarace pracovních stanic

generický kontakt  ClientAdmin@radio.feld.cvut.cz
Zodpovídá za podporu uživatelů a otázky spojené s pracovními stanicemi členů katedry. Zajišťuje kontakt s SVTI (konta uživatelů na fakulntích serverech) a zajišťuje software z MicroSoft Selectu.

Ing. Zwiener- údržba pracovních stanic

generický kontakt  ClientService@radio.feld.cvut.cz
Provádí pod vedením Ing. Kopeckého a v případě nutnosti Ing. Sýkory vlastní práci na instalaci a údržbě softwaru a hardwaru pracovních stanic členů katedry.

Ing. Puričer - WWW administrator

generický kontakt  webAdmin@radio.feld.cvut.cz
Zajišťuje po obsahové stránce WWW stránky katedry a jejích členů. Systémové aspekty práce WWW serveru zajišťuje administarator serverů.

2. Administarace pracovních stanic členů katedry

Každý pracovník může požádat pracovníky údržby pracovních stanic o pomoc v instalaci HW a SW. Samozřejmě pokud si chcete spravovat váš počítač sami, nikdo vám v tom nebrání.

3. Osobní WWW stránky členů katedry

Každému bude vytvořena jeho základní osobní stránka. V té jako běžný uživatel nebudete mít právo na provádění změn. Pokud si chcete a umíte spravovat vaši osobní stránku sami oznamte to administátorovi serveru a WWW administrátorovi, kteří provedou příslušné technické kroky. Od toho okamžiku jste sami zodopovědní za její obsah. Pokud nechcete nebo neumíte spravovat svou WWW stránku a chcete v ní provést nějaké změny, oznamte to WWW administatorovi a ten je za vás provede.