RSClab - Radioelectronic Systems CAD Laboratory

Jan Sýkora
rev. 1.9.1 (21.3.2001)
Katedra radioelektroniky ČVUT FEL Praha


Toto je oficiální stránka RSClab. Studenti zde naleznou veškeré informace týkající se práce s prostředky RSClab a další pomocné informace.

Obsah

  1. Aktuální informace     čtěte
  2. Určení laboratoře
  3. Způsob práce v laboratoři
  4. Počítačové prostředky laboratoře a další informace
  5. Programové vybavení - distribuce
  6. Samostatná práce studentů v laboratoři