RSClab - Distribuce SW pro instalaci na domácích počítačích

Jan Sýkora
rev. 1.9.1 (28.11.2000)


Komu je distribuce určena?

Distribuce SW je určena pouze studentům katedry radioelektroniky, kteří jsou zapsaní na předměty vyučované v RSClab.

Administrativní zajištění distribuce

CD si je možné zapůjčit v kanceláři B3/805a (Jan Sýkora)

Pokyny pro instalaci programů z distribuce

Pokud chcete, můžete si veškerý software (mimo Matlab a Mathematica - ty jsou dostupné pouze v rámci RSClab) používaný pro výuku v rámci RSClab nainstalovat legálně doma nebo na jakémkoliv serveru, který máte k dispozici. Pro tento účel byly připraveny CD (Linux system - RedHat, volně šiřitelné aplikace, Maple), které na požádání zapůjčím. Používání komerčního Maplu vyžaduje registraci každého uživatele u RNDr Aleše Němečka (katedra matematiky -  nemecek@math.feld.cvut.cz).
 

Obsahy jednotlivých CD

  1. Linux RedHat 7.0 s počeštěním (vhodné ale nikoliv kriticky nutné). Pokyny pro počeštění naleznete na  http://www.penguin.cz/czech-howto/.
  2. aplikace
  3. Maple
  4. RedHat Power tools 7.0 - řada užitečných aplikací