RSClab - Určení laboratoře

Jan Sýkora
rev. 1.9.0 (18.11.2000)


Popis laboratoře

RSClab je do jisté míru abstraktní pojem zahrnující celou řadu počítačových a dalších podpůrných prostředků fyzicky umístěných na různých místech. Pro studenty fyzicky dostupnou částí je učebna 434, která je součástí komplexu Stránského laboratoří. Přístup k většině prostředků laboratoře ale není omezen na tuto učebnu (viz následující odstavec).

Základní koncepce

Základním koncepčním cílem RSClab katedry radioelektroniky je splnění následujích cílů