This is an old revision of the document!


Education

We teach following courses:

  • Bezdrátové komunikační systémy - Wireless Communication Systems (Y37BKS, A7B37BKS)
  • Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci - Satellite Navigation Systems (AD0M37DUP, A0M37DUP, AE0M37DUP)
  • Družicové rádiové systémy - Satellite Radio Systems (XP37DRS)
  • Komunikace a elektronika - Communication and Electronics (A1B37KEL, AE1B37KEL)
  • Komunikační technika - rádiové systémy - Communication Technology - Radio Systems (X37KTR, XD37KTR, XE37KTR)
  • Komunikační systemy - Communication Systems (A2B99KOS, AE2B99KOS)
  • Laboratoř elektronických systémů - Laboratory of Electronic Systems (A2B99LES, AE2B99LES)
  • Letecká navigace - Aircraft Navigation (X37LNA, XD37LNA, XP37LN)
  • Navigace - Navigation (A3M37NAV, AD3M37NAV, AE3M37NAV)
  • Radar a navigace - Radar and Navigation (XD37RAN)
  • Radioelektronika - Radioelectronics (XP37RAD)
  • Radiové systémy - Radio systems (A0M37RSY, AD0M37RSY, X37RSY, XD37RSY, AD2M37RSY, A2M37RSY, X37RSY, AE2M37RSY, AE0M37RSY)
  • Rádiové funkční bloky - Radio Function Blocks (XD37RFB)
  • Rádiové komunikační systémy - Radio Communication Systems (XD37RKS)
  • Rádiové obvody a zařízení - Radio Circuits and Devices (AD2B37ROZ, A2B37ROZ,AE2B37ROZ)
  • Rádiové určování polohy a navigace - Radio Position Determination and Navigation (X37RUP, XD37RUP)
  • Řízení letového provozu - Air Traffic Control (X37RLP, XD37RLP, A0M37RLP, AD0M37RLP, AE0M37RLP)
  • Signály a soustavy - Signals and Systems (AD2B99SAS, A2B99SAS, X37SAS, X37SGS, XD37SAS, XE37SAS, AE2B99SAS)
  • Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 - Satellite Navigation Systems Signal Processing 1 (XP37ZSN1)
  • Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 - Satellite Navigation Systems Signal Processing 2 (XP37ZSN2)

The details and course programmes can be found at Department Education page. The courses are lead in Czech, the courses with code in form AE… or XE… are lead in English as well.

 
 
education.1384775279.txt.gz · Last modified: 2013/11/18 12:47 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki