Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

lide [2013/11/19 12:40] (current)
webadmin created
Line 1: Line 1:
 +===== Lidé =====
 +
 +=== Vedoucí: ===
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/vejrazka/|Prof. Ing. František Vejražka, CSc.]]
 +
 +=== Zástupce vedoucího: ===
 +   * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/kovar/|Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář]]
 +
 +=== Akademičtí pracovníci: ===
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/puricer/|Ing. Pavel Puričer]]
 +  * Ing. Pavel Šedivý - Retia, s.r.o., Pardubice
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/spacek/|Ing. Josef Špaček]]
 +
 +=== Technická a administrativní podpora: ===
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/kubanek/|Václav Kubánek]]
 +  * Ludmila Kostečková
 +  * Alena Matějková
 +
 +=== Studenti Ph.D.: ===
 +  * Ing. Petr Roule
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/safar/|Ing. Jan Šafář]]
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/jakubon2/|Ing. Ondřej Jakubov]]
 +  * Ing. Jiří Svatoň
 +
 +=== Spolupráce ===
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/matejka/|Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.]]
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes/|Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.]]
 +  * [[http://radio.feld.cvut.cz/personal/skalicky/|Doc. Ing. Petr Skalický, CSc.]]
 +  * [[http://www.elmag.org/cs/zamestnanci|Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.]]
 +  * [[http://www.elmag.org/cs/zamestnanci|Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.]]
 +
 +=== Studenti Bc., Ing. ===
 +  * Bc. Jakub Popp
 +  * Bc. Václav Navrátil
 +  * Rostislav Karásek
  
 
 
lide.txt · Last modified: 2013/11/19 12:40 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki