Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

onas [2013/12/17 17:57] (current)
webadmin created
Line 1: Line 1:
 +===== O nás =====
  
 +Naše výukové aktivity zahrnují následující oblasti teorie signálů a systémů, technika návrhu a konstrukce rádiových přijímačů, radar a navigační systémy. Vyučujeme předměty v bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a doktorské (Ph.D.) etapě studia. Více informací o výuce naleznete v sekci [[vyuka|Výuka]].
 +
 +
 +=== Kontakt ===
 +**prof. Ing. František Vejražka, CSc.**, vejrazka [at] fel.cvut.cz, tel. +420 224 352 246
 +
 +**//České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky K13137, Technická 2, Praha 6, 16627//**
 
 
onas.txt · Last modified: 2013/12/17 17:57 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki