This is an old revision of the document!


Projekty

Současné projekty

Projekty realizované v minulosti

  • Experimentální referenční stanice pro diferenční GPS (DGPS)
  • Šiření DGPS korkcíprostřednictvím DV vysílačů, konstrukce přijímače korekcí.
  • GALILEO_CZ - projekt “Účast České republiky v projektu GALILEO”
  • Experimentální E5 Galileo přijímač pro ETRI, Korea
  • WitchNavigator - open source projekt multiplatformního GNSS přijímače na bázi SDR
 
 
projekty.1387286277.txt.gz · Last modified: 2013/12/17 14:17 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki