Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií

-English version-

(Integrated Satellite and Terrestrial Navigation Technologies Centre) - TE01020186

Centrum vzniklo v rámci podpory TA ČR TE - Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem “Centra kompetence”.

Doba řešení:

07/2012 - 12/2019

Cíle projektu:

Centrum vypracuje metody určování polohy, rychlosti a času pomocí

  • současného zpracování signálů všech stávajících a budoucích družicových navigačních systémů včetně systémů pracujících v pásmech C a S
  • zpracování signálů digitálních rozhlasových a televizních vysílačů, komunikačních a počítačových sítí
  • metod nezávislých na vnějších signálech

Zkonstruuje demonstrátor k seznámení budoucích uživatelů s přednostmi zařízení, k ověření použitelnosti v aplikacích a k přípravě výroby.

Hlavní řešitel projektu:

České vysoké učení technické v Praze - Prof. Ing. František Vejražka, CSc.

Další účastníci projektu:

Honeywell International s.r.o. - Ing. Milan Sopata

MESIT přístroje spol. s r.o. - Ing. Martin Moštěk, Ph.D.

RCD Radiokomunikace spol. s r.o. - Ing. Václav Koreček

TRS s.r.o. - Ing. Martin Tomášek

Kontaktní osoba, koordinátor

Prof. Ing. František Vejražka
ČVUT v Praze
fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6

+420 224 352 246
vejrazka@fel.cvut.cz

Podpora

 
 
projekty/coc.txt · Last modified: 2014/02/03 11:11 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki