Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

startcz [2013/11/18 14:21]
webadmin
startcz [2013/11/19 12:30] (current)
webadmin
Line 14: Line 14:
     * Radar. Letecké rádiové systémy.     * Radar. Letecké rádiové systémy.
     * Sekundární přehledový radar v modu S.     * Sekundární přehledový radar v modu S.
-    * Data association with application to radar tracking+    * Zpracování dat pro radarové sledování
-    * Satellite radio communicationsatellite navigationsurveillance and tracking+    * Družicová rádiová komunikacedružicová navigacedozor a sledování
-    * The communication,navigation and surveillance systems+    * Komunikačnínavigační a sledovací systémy
-    * Automatic dependent surveillance concept for the air traffic control.+    * Automatický závislý přehledový systém (ADS) pro řízení letového provozu a jeho varianta ADS-B.
     * [[gnss|GNSS]] - GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo, SBAS.     * [[gnss|GNSS]] - GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo, SBAS.
  
 
 
startcz.txt · Last modified: 2013/11/19 12:30 by webadmin
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki