english version K 337 logoČeský institut navigace


Český institut navigace CZIN (Czech Institute of Navigation) je dobrovolným neziskovým sdružením zájemců o navigaci.

Pracovní skupina signálů a soustav byla jedním z iniciátorů založení Českého institutu navigace (CZIN). Podílí se na všech jeho aktivitách, zejména na seminářích, workshopech a prezentacích novinek v oboru navigace.

Stanovy ČIN[TITULNÍ STRANA KATEDRY RADIOELEKTRONIKY]
Poslední změna: