A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích

Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, department of radioelectronics