K337 Logo

VýukaA1B37KEL


Administrace

K13137 Home > Výuka > A1B37KEL > index

[CZ] [EN]Komunikace a elektronika


Semestr: ZSRozsah: 2+2
Zakončení: KZ
Garant:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, 2206, dobes[at]fel.cvut.cz
Přednášky:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, 2206, dobes[at]fel.cvut.cz
Cvičení:Ing. Jaroslava Horevajová CSc., C3-437, 5973, horevjar[at]fel.cvut.cz
Ing. Štěpán Matějka PhD., C3-439, 5977, matejka[at]fel.cvut.cz
Ing. Pavel Puričer Ph.D., C3-435, 5969, puricep[at]fel.cvut.cz
Ing. Petr Roule , B2-815, 2268, roulepet[at]fel.cvut.cz
Ing. Karel Ulovec PhD., T2:C3-436, 5973, xulovec[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

Odkaz na laboratorní cvičení


 Aktuální informace

Podklady k přednáškám zde.
Témata k zápočtovému testu - semináře jsou ke stažení zde.


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 11. 02. 2010 17:26:26