K337 Logo

VýukaA2B37ROZ


Administrace

K13137 Home > Výuka > A2B37ROZ > index

[CZ] [EN]Rádiové obvody a zařízení


Semestr: ZS 2011/2012Rozsah: 2+2
Zakončení: Z,Zk
Garant:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, 2206, dobes[at]fel.cvut.cz
Přednášky:Doc. Ing. Josef Dobeš CSc., B2-722, 2207, 2206, dobes[at]fel.cvut.cz
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář , B2-814, 2244, kovar[at]fel.cvut.cz
Cvičení:Ing. Štěpán Matějka PhD., C3-439, 5977, matejka[at]fel.cvut.cz
Ing. Pavel Puričer Ph.D., C3-435, 5969, puricep[at]fel.cvut.cz
Ing. Karel Ulovec PhD., T2:C3-436, 5973, xulovec[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Účelem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, parametry a metodologií návrhu radiových obvodů, radiových funkčních bloků a komplexnějších bloků radiových vysílačů a přijímačů. Přednášky jsou postupně zaměřeny na prvky, obvody, funkční bloky a systémy používané na radiových frekvencích. Cvičení jsou seminární i laboratorní, semináře jsou zaměřeny na základní výpočty z oblasti radiových funkčních bloků a měření jsou věnována kromě základních funkčních bloků i komplexnější problematice z oblasti radiových vysílačů a přijímačů.

Laboratorní cvičení

Další informace a materiály naleznete na výukovém portálu KME Moodle http://moodle.kme.feld.cvut.cz


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 11. 02. 2010 17:26:26