K337 Logo

VýukaA2B99KOS

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > A2B99KOS > index

[CZ] [EN]Komunikační systémy


Podmínky zápočtu a zkouška

Zápočet:

  • Celkem možno získat max. 20 bodů v 1. bloku a 20 bodů v druhém, tj. celkem max. 40 bodů.
  • Povolena jedna omluvená neúčast na cvičeních.
  • Absolvování testu v obou blocích.
  • Podmínka získání zápočtu: dosažení alespoň poloviny možných bodů ze semestru, tj. 20.

Zkouška:

  • Zkouška se skládá z písemné a ústní části a je hodnocena maximálně 60 body. K tomuto hodnocení se připočítá hodnocení výsledků studenta ve cvičeních, součet je výsledným hodnocením (lze tedy dosáhnout až 100 bodů).
  • Z výsledného bodového hodnocení se odvodí známka podle klasifikační stupnice v čl. 15 Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 7. dubna 2009

Bodové hodnocení100-9089-8079-7069-6059-50< 50
Klasifikační stupeňABCDEF
výborněvelmi dobředobřeuspojivědostatečněnedostatečně


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 09. 02. 2011 13:26:53