Úloha číslo 1:
Digitalizace signálu - demonstrujte vliv pozice signálu v jednotlivých Nyquistových zónách

Zadání
1. Generujte následující signály:
S1: f=0,9kHz A=0,25
S2: f=1,2kHz A=0,5
S3=S1+S2
vzorkovací kmitočet fs=9,5kHz
2. Zobrazte časové průběhy jednotlivých signálů (zobrazení omezte na 4 periody signálu)
3. Zobrazte frekvenční průběh signálu s3 (zamezte vzniku chybových složek spektra v DFT)
4. Zobrazte průběhy z bodu 2 a 3 pro fs zvolený tak, aby vaše signály (0,9-1,2kHz) padly (symetricky okolo středu NZ) do 2. a následně 3. NZ