Úloha číslo 2:
Digitalizace signálu - diskretizace úrovní - kvantizační šum, SQNR

Zadání
Pro signály z úlohy č. 1 provedte:
1. kvantování na 3, 5 a 8 bitů (8, 32 a 256 hladin)
2. Zobrazte časové průběhy kvantovaných signálů (proložené s nekvantovanými)
3. Zobrazte frekvenční průběhy kvantovaných signálů (zamezte vzniku chybových složek spektra v DFT)
4. Vypočtěte teoretický SQNR pro 8, 32 a 256 hladin
5. Vypočtěte SQNR z časových vzorků kvantovaného signálu (8, 32 a 256 hladin)
6. Vypočtěte SQNR z frekvenčních vzorkůkvantovaného signálu (8, 32 a 256 hladin)