Úloha číslo 3:
Digitalizace signálu - ověření vlivu nepřesného časového odebírání vzorků na kvantovací šum.

Zadání
Pro signály z úlohy č. 2 provedte:
1. Emulujte nepřesné časové odebírání vzorků max. chyba 30% vzorkovací periody
2. Zobrazte časové průběhy signálů s jitterem (proložené se signály bez jitteru tak aby byl videt casovy posun odebrani vzorku)
3. Zobrazte frekvenční průběhy signálů (zamezte vzniku chybových složek spektra v DFT)
5. Vypočtěte SQNR z časových vzorků kvantovaného signálu s jitterem (8 hladin) a porovnejte je s vysledky z ulohy 2
6. Vypočtěte SFDR z frekvenčních vzorků kvantovaného signálu s jitterem(8) a porovnejte je s vysledky z ulohy 2