Úloha číslo 4
Digitalizace signálu - metody snížení vlivu kvantovacího šumu.

Zadání
Pro signály z úlohy č. 2 proveďte:
1. Ukázku snížení vlivu kvantovacího šumu při přidání bílého šumu k signálu před kvantováním
2. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů bez přidaného šumu a s přidaným šumem, vypočtěte SQNR a SFDR jako v úloze 3
3. Ukázku snížení vlivu kvantovacího šumu při přidání úzkopásmového šumu k signálu před kvantováním a jeho následné odstranění po kvantování
4. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů bez přidaného šumu a s přidaným šumem, vypočtěte SQNR a SFDR jako v úloze 3