Úloha číslo 5:
Filtrace číslicového signálu

Zadání
K signálům z úlohy č. 1 přidejte další dva signály f3=100Hz A3=0,8 a f4=4400Hz A4=0,8:
1. Navrhněte číslicový filtr typu Remez
propustné pásmo 400Hz-3400Hz - útlum max. 0.005,
v pásmech 0-100Hz a 3700-4750Hz pak útlum min. 0.992
2. Zobrazte přenosovou charakteristiku filtru
3. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů před a po filtraci, vypoctete SFDR po filtraci
4. Opakujte celý návrh pro kvantované koeficienty filtru na počet hodnot vyjádřených 12 bity
5. Zobrazte přenosovou charakteristiku filtru