Úloha číslo 6:
Digitalizace signálu - změna vzorkovacího kmitočtu.

Zadání
Pro signály z úlohy č. 1 proveďte:
1. Převzorkování z fs=3kHz na fs=5kHz (použijte metodu interpolace nulami a digitální filtrace)
2. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů pred interpolaci
3. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů po interpolaci nulami
5. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů po filtraci
6. Zobrazte časové a frekvenční průběhy signálů po decimaci