Úloha číslo 7:
Pseudonáhodné posloupnosti

Zadání:
1. Generujte pseudonáhodné posloupnosti z pětibitového posuvného registru (všechny kombinace)
2. Zobrazte cyklické autokorelační funkce všech vygenerovaných posloupností a určete které posloupnosti jsou maximální délky.
3. Pro posloupnosti "maximální délky" zobrazte jejich vzájemné cyklické korelační funkce.