Úloha číslo 8:
Goldovy kódy

Zadání:
1. Z posloupností z úlohy 7. vyberte "preferované" posloupnosti maximalni délky a z nich generujte Goldovy kódy (minimálně tři)
2. Zobrazte cyklické autokorelační funkce vygenerovaných Goldových kódů
3. Zobrazte vzájemné cyklické korelační funkce vygenerovaných Goldových kódů