Úloha číslo 9:
Použití Goldových kódů

Zadání:
1. Použijte Goldův kód z předcházející úlohy pro rozprostření spektra signálů z úlohy č.1
2. K takto generovanému signálu přičtěte rušivý signál jehož kmitočet f=1.1khz a amplituda Ax=0.55
3. Proveďte zpětné 'dekódování'(vynásobení)
4. Zobrazte časové a kmitočtové závislosti po každé úpravě signálu
5. Zhodnoťte zda je délka vašeho kódu pro daný případ dostatečná, vypoctete SFDR po dekodovani