K337 Logo

VýukaX37RUP

Katedra radioelektroniky K 13137, ČVUT FEL Praha


37RUP, X37RUP - Výběrový předmět (předmět celofakultní nabídky)

Semestr: ZS 2006/2007Rozsah: 3+0
Zakončení: Zápočet
Přednášející: Prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
katedra radioelektroniky, B2/816, tel.:2 2435 2205, email: vejrazka[at]feld.cvut.cz
Asistence:Ing. Josef Špaček (C3/435, 5969), spacekm[at]fel.cvut.cz
Ing. Petr Kačmařík (B2/815, 2268), kacmarp[at]fel.cvut.cz


Informace o udělování zápočtu:

Zápočtový test: Každý student dostane dvě základní otázky z předmětu, např. vysvětlení principu činnosti zařízení. Test je uznán za vyhovující, pokud dobře zodpoví alespoň na jednu otázku.

TýdenDatumTéma přednášky