České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Katedra radioelektroniky K 13137

37RVP Rádiové vysílače a přijímače

Předmět je nyní vyučován ve strukturovaném studiu:

http://radio.feld.cvut.cz/courses/X37RVP
1. 10. 2007, Karel Ulovec