SEK - Synchronizace a Ekvalizace v digitální komunikaci

semestr: 2006-2007  Z

37SEK     Synchronizace a Ekvalizace v digitální komunikaci
Rozsah:       3+1             Katedra:      K337
Přednášející: Jan Sýkora      Typ př.:      S
Obor:         R               St. etapa:    I
Zakončení:    z,zk            Semestr:      Z9


Toto je oficiální stránka předmětu SEK Studenti zde naleznou veškeré informace týkající se výuky.

Obsah

  1.  Popis a osnova předmětu
  2.  Rozvrh a organizace výuky
  3.  Zkouška, zápočet, celkové hodnocení
  4.  Semináře, laboratoře
  5.  Test, zápočtové práce
  6.  Tématické okruhy ke zkoušce
  7.  Výsledky hodnocení studetů
  8.  Studijní prameny, literatura
  9. Počítačové prostředky RSClab
  10. Aktuální informace    čtěte

Přednášející

doc. Ing. Jan Sýkora, CSc.

E-mail:   Jan.Sykora@fel.cvut.cz
Web:      http://radio.feld.cvut.cz/~sykora/
telefon:  224 35 3921
kancelář: B2/735
konzultace:     po předchozí dohodě telefonem nebo e-mailem.

Semináře

doc. Ing. Jan Sýkora, CSc.

E-mail:   Jan.Sykora@fel.cvut.cz
Web:      http://radio.feld.cvut.cz/~sykora/
telefon:  224 35 3921
kancelář: B2/735
1.10.2006, Jan Sýkora