SEK - Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci

Popis a osnova předmětu


Anotace:
Jedná se o teoretický předmět, který posluchače seznamuje se základy teorie synchronizace a ekvalizace. Hloubka výkladu umožňuje pozdější aktivní aplikaci znalostí pří návrhu synchronizační a ekvalizační části digitálního komunik. systému. Těžiště látky sestává z teorie fázového závěsu a jeho aplikace v synchronizaci, z metodiky návrhu synchronizátoru a ekvalizéru včetně analýzy jejich vlastností.

Osnovy přednášek:
1.   Úvod do probl. synchron. a ekvalizace. Využití teorie odhadu par. a teorie PLL
2.   Teorie PLL, ekvivalentní model a jeho parametry. Fázový šum
3.   Obecný postup odvození ekvivalentního modelu, charakteristiky detektorů fáze
4.   Vlastnosti linearizovaného PLL
5.   Obecný postup řešení nelineárních jevů v PLL. Fokkerova-Planckova rovnice
6.   Stacionární hustota pravděpodobnosti chyby fáze. Výpadky synchronizace
7.   Proces získání synchronizace - pasivní, aktivní
8.   Synchronizace - obecný přístup, druhy, topolog. uspoř., vliv na bit. chybovost
9.   Synchronizace nosné. Synchronizátory pro vybrané modulace
10.   Synchron. časování symbolů. Synchron. rámce dat. Synchron. v syst. CDMA
11.   Základní principy a struktury ekvalizérů. Kritéria návrhu: MSE, LS
12.   Adaptivní detektory, estimátory stavu kanálu. Viterbiho ekvalizér
13.   Lineární struktury ekvalizérů (transverzální, křížové, kalmánovské)
14.   Nelineární struktury ekvalizérů (s podporou dat, s podporou odhadů dat)

Osnovy cvičení:
1.   Výpočty základních vlastností ekvivalentního modelu PLL
2.   Výpočty základních vlastností ekvivalentního modelu PLL
3.   Počítačová simulace PLL a jeho ekvivalentního modelu
4.   Počítačová simulace PLL a jeho ekvivalentního modelu
5.   Výpočty vlastností linearizovaného PLL. Počítačová simulace
6.   Výpočty vlastností linearizovaného PLL. Počítačová simulace
7.   Výpočty nelineárních jevů v PLL. Počítačová simulace
8.   Výpočty nelineárních jevů v PLL. Počítačová simulace
9.   Ukázka návrhu synchronizátoru nosné. Ověření počítačovou simulací
10.   Ukázka návrhu synchronizátoru nosné. Ověření počítačovou simulací
11.   Ukázka návrhu synchronizátoru časování symbolů. Ověření počítačovou simulací
12.   Ukázka návrhu synchronizátoru časování symbolů. Ověření počítačovou simulací
13.   Ukázka návrhu ekvalizéru. Ověření počítačovou simulací
14.   Ukázka návrhu ekvalizéru. Ověření počítačovou simulací8.3.2001, Jan Sýkora