SEK - Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci - Aktuální informace 

  1. 1.10.2006  - Studenti zapsaní na předmět SEK mohou využívat RSClab 434 pro samostnou přípravu mimo standardní hodiny rozvrhu. Do laboratoře budete vpuštěni pouze v době, kdy v ní není konána výuka či jiné akce. Pro vstup kontaktuje Ing. Špačka email spacekm@feld.cvut.cz   místnost 435, tel. 224 35 5969.   Návštěvu v laboratoři je vhodné předem nahlásit (tel.,email). Při práci v laboratoři se studenti musí řídit pokyny Ing. Špačka. Zejména nesmí


Jan Sýkora