SEK - Synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci - Studijní prameny, literatura


Základní literatura

 1. Jan Sýkora: Teorie digitální komunikace, skriptum, ediční středisko ČVUT 2002
 2. Proakis J.G.: Digital communications, 4th edition, McGraw-Hill 2001

Přednášky

Pokud to bude technicky možné budou mít studenti k dispozici elektronickou podobu všeho co bylo probíráno či převáděno na přednášce.

Distribuce

Elektronicky - server rsclab-home (helios)

Další doporučená literatura

Teorie digitální komunikace

 1. Benedetto S., Biglieri E., Castellani V.: Digital transmission theory, Prentice-Hall 1987
 2. Simon M.K., Hinedi S.M., Lindesy W.C.: Digital communication techniques-Signal design and Detection, Prentice-Hall 1995
 3. Meyr H., Moeneclaey M., Fechtel S.A.: Digital communication receivers-synchronization, channel estimation and signal processing, John Wiley 1998
 4. Mengali U., D'Andrea, A.N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers, Plenum Press 1997

Teorie diskrétního zpracování signálů

 1. Hrdina Z., Vejražka F.: Signály a soustavy, skriptum, ediční středisko ČVUT 1998
 2. Davídek V., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů a implementace, ediční středisko ČVUT 1996
 3. Porat B.: A course in digital signal processing, John Wiley 1997

Teorie detekce a odhadu parametrů

 1. Kay S.M.: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993
 2. Kay S.M.: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Software pro návrh a simulaci systémů digitální komunikace a další aplikace

Zpracování signálů

 1. Matlab  http://www.mathworks.com
 2. SciLab  http://www-rocq.inria.fr/scilab/

Simulace systémů

 1. Ptolemy  http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/

Numerická a symbolická matematika

 1. Mathematica  http://www.wolfram.com/
 2. Maple  http://www.maplesoft.com/

Přehled softwaru pro vědecko-technické aplikace

 1. Scientific Applications on Linux  http://SAL.kachinatech.com/

Operační systém Linux

 1. Linux - cz  http://www.penguin.cz
 2. Distribuce RedHat  http://www.redhat.com
 3. Linux Documentation project  http://www.linux.cz/linuxdoc/

Příprava technických publikací

 1. LyX - LaTeX front end  http://www.lyx.org

Zahraniční knižní tituly

Zahraniční knižní tituly lze kromě výpůjček v knihovnách například získat i zde  http://www.folio.cz  nebo  http://www.starman.net/ .

Poznámka: S uvedenými firmami nemám nic společného a nenesu žádnou zodpovědnost za případné změny jejich obchodní politiky. Tyto odkazy slouží výlučně jako pomoc studentům a nejsou zamýšleny jako propagace žádné z uvedených firem.


30.9.2002, Jan Sýkora