TDK - Teorie digitální komunikace

semestr: 2005-2006-2

37TDK         Teorie digitální komunikcace
Rozsah:       3+2             Katedra:      K337
Přednášející: Jan Sýkora      Typ př.:      Z
Obor:         R               St. etapa:    I
Zakončení:    z,zk            Semestr:      L8


Toto je oficiální stránka předmětu TDK Studenti zde naleznou veškeré informace týkající se výuky.

Obsah

  1.  Popis a osnova předmětu
  2.  Rozvrh a organizace výuky
  3.  Zkouška, zápočet, celkové hodnocení
  4.  Semináře, laboratoře
  5.  Test, zápočtové práce
  6.  Tématické okruhy ke zkoušce
  7.  Výsledky hodnocení studetů
  8.  Studijní prameny, literatura
  9. Počítačové prostředky RSClab
  10. Aktuální informace     čtěte

Přednášející

doc. Ing. Jan Sýkora, CSc.

E-mail:   Jan.Sykora@fel.cvut.cz
Web:      http://radio.feld.cvut.cz/~sykora/
telefon:  224 35 3921
kancelář: B2/735
konzultace:     po předchozí dohodě telefonem nebo e-mailem.

Semináře

Ing. Daniel Kekrt

E-mail:   kekrtd1@fel.cvut.cz
Web:      http://radio.feld.cvut.cz/
telefon:  224 35 2247
kancelář: B2/817

doc. Ing. Jan Sýkora, CSc.

E-mail:   Jan.Sykora@fel.cvut.cz
Web:      http://radio.feld.cvut.cz/~sykora/
telefon:  224 35 3921
kancelář: B2/735


27.2.2006, Jan Sýkora