TDK - Teorie digitální komunikace - Tématické okruhy ke zkoušce


 1. a) Obecná definice digitální modulace. Modulátor - diskrétní a expanzní část. Paměť, časová invariantnost. Mřížka modulátoru.
  b) Obecný vztah pro spektrální výkonovou hustotu lineárních modulací. Aplikace výpočtu na konkrétní lineární modulace.
 2. a) Základní vlastnosti digitálních modulací. Dimenze. Linearita. Kódované modulace. Ortogonalita.
  b) Obecný vztah pro spektrální výkonovou hustotu nelineárních modulací. Aplikace na konkrétní nelineární modulace.
 3. a) Nyquistova podmínka v časové a frekvenční oblasti.
  b) Výkonové spektrum lineárních multidimenzionálních modulací. Aplikace na O-QPSK, OFDM.
 4. a) Energetické a výkonové charakteristiky modulací. Energie symbolu, výkon. Vlastnosti obálky modulovaného signálu.
  b) Obecné principy modelování komunikačního kanálu. Klasifikace a základní charakteristiky kanálu.
 5. a) Rozklad modulace v signálovém prostoru, konstelace modulace. Minimální volná vzdálenost.
  b) Komunikační kanál s AWGN, věrohodnostní funkce.
 6. a) Implementace digitálního modulátoru prostředky DSP. Impulsy používané pro digitální modulace - REC, RC, RCS, RRC.
  b) Náhodný lineární časově proměnný kanál.
 7. a) Lineární digitální modulace bez paměti - společné vlasnosti. Definice modulací PSK, ASK, OOK, QAM, APSK.
  b) Detekce modulací s pamětí. Viterbiho algoritmus.
 8. a) Lineární digitální modulace s pamětí - společné vlastnosti. Definice modulace korelativní kódování, DPSK, pi/4 DQPSK.
  b) Suboptimální metody detekce dat.
 9. a) Definice modulací třídy TCM - Ungerboeckovy kódy.
  b) Digitální modulace v lineárním kanálu s mnohocestným šířením. Cyklický prefix. Modulace v nelineárním kanálu.
 10. a) Multidimenzionální striktně lineární modulace bez paměti - O-QPSK, OFDM.
  b) Optimální detekce dat s perfektní synchronizací pro lineární AWGN kanál - modulace bez paměti. Korelační detektor v časové doméně.
 11. a) Definice modulací FSK s/bez paměti, Sunde FSK.
  b) Optimální detekce dat s perfektní synchronizací pro lineární AWGN kanál - modulace bez paměti. Detektor v signálovém prostoru minimalizující vzdálenost.
 12. a) Definice modulací třídy CPFSK, MSK.
  b) Detekce dat. Obecný model komunikačního systému. Kritérium optimality (PME, PSE, PBE). Detekce dat s minimální pravděpodobností chyby. MAP kritérium.
 13. a) Definice modulací třídy CPM a MACPM, Laurentův rozvoj.
  b) Lineární časově invariantní kanál. Nelineární kanál. Prostorově diverzitní kanál.
 14. a) Definice modulací GMSK, TFM, GTFM, SFSK.
  b) Lineární digitální modulace v lineárním komunikačním kanálu. Mezisymbolová interference.
 15. a) Linkové kódy - unipolární modulace, polární modulace, Manchester kód, bipolární modulace, Millerův kód.
  b) Chybovost detekce - základní pojmy. Párová chyba. Union Bound. Pravděpodobnost chyby detekce v kanálu s AWGN.


31.5.2004, Jan Sýkora