TDK - Teorie digitální komunikace - semináře, laboratoře

Přehled témat

Zadání jednotlivých úloh a všechna další potřebná data naleznete v adresáři helios:/home/Common/edu/courses/TDK/pub/lab/assign/. Úlohy jsou číslovány čtyřciferným číslem a číslem verze, které je vždy zadáno pro jednotlivé semináře v následující tabulce.

týden platnost
okruh
řešená témata
zadání
1 *
Seznámení se s SW prostředky RSClab (Radioelectronic Systems CAD laboratory)
 • Způsob práce v RSC lab
 • Ptolemy (Classic, II)
 • Matlab, Scilab
 •  Mathematica, Maple
 • 0006
  0006-1
  2  
  Aplikace teorie signálů a soustav  na návrh modulátorů a demodulátorů
 • Komplexní obálka
 •  Charakteristiky signálů v diskrétním a spojitém čase
 • Rozklad signálů v ortogonálních systémech
 • 7000
  7000-1
  3  
  Modulační impulsy pro lineární modulace
 • Impuls SqRRC
 • 4001
  4001-1
  4  
  Základní vlastnosti digitálních modulací
 •  Energetické a výkonové charakteristiky
 • Nyquistova podmínka
 • 7001
  7001-1
  5  
  Návrh modulátoru
 •  Lineární modulace bez paměti
 • 2011
  2011-1
  6  
  Návrh modulátoru
 • Lineární modulace s pamětí 
 • pi/4 DQPSK, DPSK, korel. kód
 • 2012
  2012-1
  2016
  2016-1
  7  
  Návrh modulátoru
 • Lineární modulace s pamětí
 • TCM
 • 4002
  4002-1
  4002-2
  8  
  Návrh modulátoru
 • Nelineární modulace
 • CPM
 • Laurentův rozvoj
 • 2014
  2014-2
  9  
  Spektrální vlastnosti digitálních modulací
 • Empirické měření (simulace) spekter digitálních modulací
 • Výpočty spekter lineárních modulací
 • Ověření teoretických vztahů simulací
 • 2008
  2008-1
  10  
  Spektrální vlastnosti digitálních modulací
 • Nelineární modulace
 • 2009
  2009-2
  11  
  Modely komunikačního kanálu,
  Mezisymbolová interference
 • lineární s AWGN
 • nelineární s AWGN
 • kanál s frekvenčně plochým únikem
 • kanál s frekvenčně selektivním únikem
 • Simulace vlivu nelinearit v kanále
 • Výpočty a simulace ISI
 • 3002
  3002-1
  12  
  Detekce dat pro lineární modulace bez paměti
 • Přizpůsobený filtr
 • 2010
  2010-1
  13  
  Detekce dat pro lineární modulace s pamětí - Viterbiho algoritmus

  Suboptimální detekce

 • Viterbiho algoritmus
 • Suboptimální detektory modulací
 • 5001 
  5001-1
  14  
  Vyhodnocení zápočtové práce    
  Pozn: Jednotlivá konkrétní témata a časový harmonogram  mohou být  během semestru aktuálně upravovány. Hvězdička ve druhém sloupci tabulky označuje platné údaje pro daný týden.

  Způsob práce v počítačové laboratoři

  Úlohy

  V počítačové laboratoři studenti pracují po dvojicích na jednom počítači. Řešení dané úlohy se tedy bude vztahovat k této dvojici. Řeší se úlohy, jejichž tématické zadání bude vždy dopředu známé (viz následující tabulka). Na začátku hodiny budou každé dvojici studentů zádány konkrétní hodnoty parametrů a upřesněno zadání. Na danou úlohu se tedy lze připravit teoreticky před seminářem, ale její vlastní řešení bude probíhat na semináři. Dopředu před cvičením bude zadán seznam dovedností a teoretických partií, na které je třeba se dopředu připravit. Vlastní detailní zadání úlohy bude známé až na semináři a bude odlišné pro každý z kroužků.

  Je velmi důležité, aby se studenti předem na řešení dané úlohy připravili prostudováním odpovídajících částí literatury a poznámek z přednášky. Při vlastním řešení úlohy rozhodně nebude čas na to, aby studenti teprve zkoumali, čeho se úloha týká.  Jan Sýkora, 27.2.2006