K337 Logo

Výuka


X37BPJ

Pokyny
Citace

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37BPJ > index

[CZ] [EN]X37BPJ - Semestrální projekt pro bakalářské studium


Pokyny k citacím zdrojů:

Při tvorbě seznamu použité literatury je nutné dodržet ustanovení norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (bibliografické citace)

WWW stránka s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (nejúplnější, doporučeno využívat primárně)
WWW stránka s pokyny a příklady, jak psát bibliografické citace (další zpracování)

Odkaz na WWW stránku s pokyny, jak psát samostatné práce studentů na FF UK (pouze pro ilustraci)
Odkaz na WWW stránku s pokyny, jak psát odborné texty (pouze pro ilustraci)Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 11. 12. 2006 13:42:16