K337 Logo

Výuka


X37KTR

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37KTR > index

[CZ] [EN]Semestr: LSRozsah: 2+2
Zakončení: Z+Zk
Garant:Doc. Ing. Václav Žalud CSc., B2-728, 2204, zalud[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení: , , ,
Ing. Jaroslava Horevajová CSc., C3-437, 5973, horevjar[at]fel.cvut.cz
Ing. Karel Ulovec PhD., T2:C3-436, 5973, xulovec[at]fel.cvut.cz
Ing. Josef Špaček , C3-435, 5969, spacekm[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními principy rádiové komunikace, vlastnostmi komunikačního kanálu a s popisem konkrétních systémů pro komunikaci a navigaci. Výklad zahrnuje analogové i digitální systémy v celém pásmu rádiových frekvencí. Seminární cvičení (50 %) se zabývají výpočty z této oblasti a v laboratorních cvičeních (50 %) se měří na vysílačích, přijímačích a jejich funkčních blocích.

Starou verzi stránek naleznete zde.


 Aktuální informace

Oficiální stránky předmětu X37KTR - Komunikační technika - rádiové systémy, LS 2010-11.
Cvičení v prvním výukovém týdnu se konají vždy v laboratoři 436. Zkontrolujte si platnost zkoušky z bezpečnosti práce (přineste si index).


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 18. 02. 2008 16:54:31