K337 Logo

Výuka


X37PAM

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37PAM > index

[CZ] [EN]Přístrojové aplikace mikropočítačů


Semestr: Rozsah:
Zakončení:
Garant:Doc. Ing. Petr Skalický CSc., B2-718, 2241, skalicky[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Doc. Ing. Petr Skalický CSc., B2-718, 2241, skalicky[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Úkolem předmětu je studenta naučit navrhnout a zrealizovat mikroprocesorový systém včetně jeho programového vybavení pro měřící, řídící a obslužné aplikace. Náplní přednášek je seznámit studenty obecně s problematikou mikropočítačů, připojování periferií, rozšířování a přepínání paměťových prostorů, vstupů a výstupů. Konkrétně je věnována pozornost vlastnostem procesorů s jádrem 8051, jejich programování v assembleru, jazyce C a prolínání obou jazyků. Komunikačním a přístrojovým sběrnicím, interním a externím periferiím a problematice přerušovacího systému. Hlavní pozornost v přednáškách je věnována reálným problémů, kterých se můžeme v návrhu dopustit a které se projeví až při oživování a provozu navrženého systému nebo komunikace v multiprocesorových systémech. Cvičení jsou zaměřena na realizace samostatných úloh na vývojovém systému a domácí úkoly na procvičení obvodových zapojení.

Prerekvizity, korekvizity, požadavky k případnému vstupnímu testu:

Znalost základních vlastností logických kombinačních obvodů a jejich propojování.


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:14:42