K337 Logo

Výuka


X37PMT

Přehled projektů LS 07/08

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37PMT > index

[CZ] [EN]X37PMT - Projekt v týmu


Semestr: LS 2006/2007Rozsah: 0+4
Zakončení: ZPřehled navrhovaných projektů (LS07/08)


Předmět Projekt v týmu (X37PMT) je určen pro druhý semestr magisterské formy studia. Na jednom projektu spolupracuje několik studentů se zapsaným předmětem X37PMT (minimální a maximální počet určí vedoucí projektu, minimální počet nesmí být nižší než dva), dalšími neformálními členy týmu mohou být další studenti bakalářské, magisterské formy nebo doktorandské formy studia a zaměstnanci. Řízení týmu provádí vedoucí projektu ve spolupráci s konzultanty, do řízení lze také zapojit vybraného studenta tohoto předmětu. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty základům týmové práce a umožnit jim začlenit se do řešitelských kolektivů na pracovišti katedry.

Na úvodní schůzce týmu na začátku semestru jsou jednotlivým členům týmu přiděleny úkoly v rámci projektu. Tyto úkoly mohou mimo činností typických pro odborný profil absolventa fakulty zahrnovat i další činnosti, jako je organizace práce ostatních studentů, komunikace se zadavatelem nadřazeného projektu, firmou, grantovou agenturou, příprava prezentací, apod. V průběhu semestru se členové týmu pravidelně schází, pověřený student pořizuje ze schůzek stručný zápis a informuje vedoucího týmu, pokud se tento schůzky neúčastnil.

Semestr je zakončen závěrečnou společnou prezentací výsledků práce, které se účastní celý tým a na kterou mohou být přizváni i studenti z dalších týmů. Zápočet z předmětu uděluje vedoucí projektu.

Organizace přihlašování studentů do týmu

Student, který má zájem o vypsané téma, kontaktuje vedoucího projektu. Projekt se otevírá, jakmile je na něj přihlášen vedoucím projektu stanovený minimální počet studentů předmětu. Je proto výhodné, pokud studenti budoucího týmu mohou navštívit vedoucího současně. Na začátku semestru informují vedoucí projektů katedrálního koordinátora předmětu (Ing. Seidl, Ing. Matějka) o otevřených projektech, o jménech přihlášených studentů a o případných volných pozicích v projektech. Nezařazení studenti nebo členové týmu s nenaplněným minimálním počtem členů jsou o volných pozicích informováni elektronickou poštou. Na konci prvního týdne semestru jsou tito studenti přiřazeni k otevřeným projektům, pokud se do té doby nezařadí do otevřeného projektu sami.


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 11. 12. 2006 13:30:23