K337 Logo

Výuka


X37RFB

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37RFB > index

[CZ] [EN]
Přednášky
TýdenDatumTéma
1Rádiové pasivní prvky: atenuátory, transformátory, rezonátory, filtry, posouvače fáze
2Rádiové vícebrany: impedanční poměry, stabilita, napěťový, proudový a výkonový přenos
3Šumové parametry rádiových dvojbranů (šumové číslo, šumová šířka pásma, míra šumu)
4Kmitočtová a nelineární zkreslení; dynamický rozsah rádiových dvojbranů
5Vf zesilovače úzkopásmové a širokopásmové: klasifikace, zapojení, analýza a syntéza
6Vf zesilovače nízkošumové a vf zesilovače výkonové: klasifikace, třídy zesilovačů
7Pasivní a aktivní směšovače. Asymetrické, vyvážené a dvojitě vyvážené směšovače
8Rádiové oscilátory LC, krystalové, VCO a VCXO. Stabilita oscilátorů, fázový šum
9Analogové části fázových závěsů PLL (základní princip, aplikace)
10Modulátory a demodulátory pro analogové modulace
11Rádiová část modulátorů a demodulátorů pro digitální modulace
12Analýza funkčních bloků vysílačů a přijímačů prostředky CAD
13Obvody zdrojových kodérů pro hovorové, audio a video signály
14Obvody kanálových kodérů blokových, konvolučních, řetězových, aplikace (TCM, BCM)
Cvičení
TýdenDatum Detaily
1Impedanční poměry na vf vedení - koaxiální vedení, charakteristická impedance. Laděné obvody - rezonanční obvod, výpočet parametrů. Použití transformátorů pro vazbu a přizpůsobení, parametry ekvivalentního modelu. Impedanční přizpůsobení, návrh struktur, Smithův diagram
2Impedanční poměry na vf vedení - koaxiální vedení, charakteristická impedance. Laděné obvody - rezonanční obvod, výpočet parametrů. Použití transformátorů pro vazbu a přizpůsobení, parametry ekvivalentního modelu. Impedanční přizpůsobení, návrh struktur, Smithův diagram
3Výpočty šumových parametrů dvojbranů (šumové číslo, Friisův vztah, míra šumu, minimální úroveň detekovatelného signálu)
4Výpočty šumových parametrů dvojbranů (šumové číslo, Friisův vztah, míra šumu, minimální úroveň detekovatelného signálu)
5Výpočty základních parametrů vf zesilovačů (úzkopásmové zesilovače, širokopásmové zesilovače, přeladitelné zesilovače), parametry kaskády rádiových bloků
6Výpočty základních parametrů vf zesilovačů (úzkopásmové zesilovače, širokopásmové zesilovače, přeladitelné zesilovače), parametry kaskády rádiových bloků
7Směšovače, základní parametry, jednoduše, dvojitě vyvážený směšovač, potlačení signálu LO
8Směšovače, základní parametry, jednoduše, dvojitě vyvážený směšovač, potlačení signálu LO
9Směšovače, frekvenční syntéza, návrh zdroje kmitočtu
10Směšovače, frekvenční syntéza, návrh zdroje kmitočtu
11Parametry přijímačů, potlačení zrcadlového kmitoču, nelineární zkreslení
12Parametry, přijímačů, potlačení zrcadlového kmitoču, nelineární zkreslení
13Rezerva, zápočet
14Rezerva, zápočet

Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 09:09:10