K337 Logo

Výuka


X37RSY

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37RSY > index

[CZ] [EN]Rádiové systémyPřednášky
TýdenDatumTéma
1Rádiový přenos informace
2Letecké předpisy pro leteckou telekomunikační službu
3Základy analogových modulací (DSB-AM, SSB, FM)
4Základy číslicových modulací (MSK, M-PSK)
5Konstrukce leteckých radiostanic
6Letecká telekomunikační služba v pásmu VKV (118 - 137 MHz) a v pásmu KV
7Letecká telekomunikační služba v pásmu KV
8Systémy přenosu dat v pásmu VKV (VDL módu 1 a 2)
9Aplikace VDL módů 1 a 2 - ACARS, AOA
10Přenos digitalizované řeči v pásmu VKV (VDL módu 3)
11Systém ADS-B založený na VDL módu 4
12Přenos dat v pásmu KV
13Letecká pohyblivá družicová služba
14Kanál pro šíření korekcí DGPS v letectvu (LAAS)
Cvičení
TýdenDatum Detaily
1Šíření rádiových vln, antény jejich parametry a konstrukce letadlových antén
2Energetické poměry rádiového spoje - dosah rádiového spoje
3Modulátory a demodulátory pro analogové modulace
4Modulátory pro číslicové modulace
5Hlavní funkční bloky leteckých radiostanic
6Základní parametry leteckých radiostanic
7Ukázka měření vybraných parametrů letecké radiostanice
8Struktura paketu VDL módu 2. Principy přístupu do rádiové sítě CSMA
9Kódování dat v VDL módu 2
10Časové dělení kanálu (TDMA) a struktura rámce VDL módu 3
11Struktura rámce VDL módu 4. Přístup do rádiové sítě
12Mechanické a klimatické požadavky na letecké přístroje
13Rezerva
14Zápočtový test, zápočet

Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 29. 09. 2006 23:22:02