K337 Logo

VýukaX37RVP

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37RVP > index

[CZ] [EN]Rádiové vysílače a přijímače


Semestr: ZRozsah: 2+2
Zakončení: z, zk
Garant:Doc. Ing. Břetislav Syrovátka CSc., B2-735, 2209, 5971, syrovatb[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Jaroslava Horevajová CSc., C3-437, 5973, horevjar[at]fel.cvut.cz
Doc. Ing. Břetislav Syrovátka CSc., B2-735, 2209, 5971, syrovatb[at]fel.cvut.cz
Ing. Karel Ulovec PhD., T2:C3-436, 5973, xulovec[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět je vyučován pouze v zimním semestru.

Seznamuje studenty se základními systémy a obvody rádiových vysílačů a přijímačů. Výklad zahrnuje analogové i digitální systémy v celém pásmu rádiových frekvencí.

Studenti mají možnost získané znalosti doplnit měřeními v laboratoři rádiových vysílačů a přijímačů v rámci cvičení. Devět cvičení je určeno pro měření laboratorních úloh z oblasti radioelektronických obvodů, rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů, systémů pro rozhlasové a televizní (analogové i digitální) vysílání. Tři cvičení jsou věnována seminářům vedeným Doc. Syrovátkou.

Cvičení jsou naplněna jednak měřeními v laboratoři RVP a jednak semináři Doc. Syrovátky. Cvičení probíhají v lichých i sudých týdnech. V prvém týdnu se neměří. Prvé dva semináře jsou plánovány na 2. a 3. výukový týden a třetí seminář proběhne koncem semestru. Ve zbylých týdnech probíhá měření. V týdnech, kdy jsou semináře, se neměří!

Seznam laboratorních úloh:

1)KOMUNIKAČNÍ PŘIJÍMAČ, DRM SYSTÉM

2)MĚŘENÍ NA FM PŘIJÍMAČI

3)MĚŘENÍ NA STEREOKODÉRU

4)MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

5)MĚŘENÍ NA STŘEDOVLNNÉM ROZHLASOVÉM VYSÍLAČI

6)MĚŘENÍ SPEKTER ÚHLOVĚ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

7)MĚŘENÍ NA PŘIJÍMAČI DVB–T SIGNÁLU


 Aktuální informace

18. 9. 2009Obnoveny stránky pro semestr ZS 2009-10


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 30. 09. 2006 00:49:53