K337 Logo

VýukaX37STT

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37STT > index

[CZ] [EN]Studiová technika


Semestr: ZRozsah: 2+2
Zakončení: Z, Zk
Garant:Ing. Martin Bernas CSc., B3-551,553, 2116, 2112, bernas[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. Martin Bernas CSc., B3-551,553, 2116, 2112, bernas[at]fel.cvut.cz
Ing. František Rund Ph.D., B3-546, 2108, xrund[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět Studiová technika se zabývá výrobou, zpracováním a odbavením obrazového a zvukového signálu. Po seznámení se základními způsoby práce v televizním a rozhlasovém studiu mají studenti možnost ověřit si nabyté znalosti při výrobě vlastního video nebo audio klipu. Předmět je doplněn exkurzí do České televize a Českého rozhlasu.


 Aktuální informace


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 15. 01. 2008 13:28:12