K337 Logo

VýukaX37ZAS

 Přednášky
 Cvičení
 Zápočet
 Zkouška
 Materiály

Administrace

K13137 Home > Výuka > X37ZAS > index

[CZ] [EN]Zpracování akustických signálů


Semestr: ZRozsah: 2+2
Zakončení: Z, ZK
Garant:Doc. Ing. František Kadlec CSc., B3-546, 2115, kadlec[at]fel.cvut.cz
Přednášky:
Cvičení:Ing. František Rund Ph.D., B3-546, 2108, xrund[at]fel.cvut.cz


Obecné informace o předmětu:

Předmět je určen zájemcům o problematiku zpracování akustických signálů (ZAS). Zabývá se nejprve popisem akustických signálů a způsoby jejich zpracování. Dále obsahuje číslicové zpracování signálů s uvažováním vlivu na sluchový vjem a jejich psychoakustickou optimalizaci. Při přenosu audio signálů jsou využívány popsané metody kódování a komprese signálů. Průmyslové aplikace ZAS jsou zaměřeny na analýzu hluku a vibrací.

V rámci cvičení se studenti prakticky seznámí s probíranými metodami zpracování signálu pomocí prostředí Matlab.


 Aktuální informace

Tento předmět byl nahrazen předměty A2M37ZVT (analýza akustických signálů, využití zpracování signálu v měřicích metodách, komprese zvukových signálů, prostorový zvuk) a A0M37ZV2 (psychoakustická optimalizace, záznam digitálního a analogového zvuku, metody rekonstrukce archivních nahrávek)


Core by webAdmin[at]radio.feld.cvut.cz
Poslední změna kódu: 30. 08. 2007 15:43:37